Mengenal Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar, Seorang Astronom dan Geografi Baghdad

By #adminweb 05 Jan 2022, 13:28:51 WIB Sekolah
Mengenal Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar, Seorang Astronom dan Geografi Baghdad

Bidang keilmuwan Islam mulai hadir pada masa kejayaan Islam. Banyak lahir tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang ikut memberikan kontribusinya dalam bidang keilmuwan.

Banyak ilmuwan muslim yang berperan penting dalam peradaban manusia pada saat itu dan memberikan efek besar hingga saat ini, salah satunya Al Khawarizmi.

Al Khawarizmi memiliki nama asli Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi ini dikenal sebagai penemu Aljabar dan angka nol.

Melansir melalui kompasiana, Al Khawarizmi lahir di Bukhara, Usbekistan pada 780 M (194 H). Beliau meninggal pada 850 M (266 H) di Baghdad.

Al Khawarizmi ini sangat dikenal dalam dunia trigonometri dan astronomi. Bahkan ketika berada di Eropa, beliau pernah menjadi seorang guru Aljabar.

Al Khawarizmi adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat pintar dan cerdas.

Tidak hanya menguasai bidang Aljabar saja, tetapi beliau juga menguasai bidang falsafah, logika, aritmatika, geomteri, musik, ilmu hitung, sejarah islam dan kimia.

Karena kepandaiannya itu, sejak muda Al Khawarizmi telah bekerja untuk pemerintahan khalifah Al Ma’mun, di Bayt Al Hikmah, Baghdad.

Disamping bekerja untuk pemerintahan, beliau juga bekerja di observatory, yaitu sebuah tempat belajar untuk matematika dan astronomi.

Dikenal sebagai penemu aljabar, Al Khawarizmi ini adalah ilmuwan muslim yang pertama kali memperkenalkan Aljabar dan hisab.

Melansir melalui biografiku, dalam bidang matematika, Al Khawarizmi banyak menghasilkan sebuah konsep matematika yang masih digunakan sampai saat ini, seperti geometri, aritmatika dan aljabar.

Selain pada bidang matematika, pada bidang astronomi Al Khawarizmi juga sangat dikenal oleh banyak orang.

Ia memberikan pemahaman tentang astronomi tentang pengetahuan bintang-bintang yang mengkaji tentang kedudukan, pergerakan dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang.

Mengutip dari infobiografi, semasa hidup seorang tokoh ilmuwan muslim hebat ini, Al Khawarizmi mendedikasikan dirinya sebagai dosen dalam sebuah sekolah di Baghdad.

Beliau juga menciptakan banyak karya dan buah pikirannya ke dalam sebuah buku.

Ada beberapa karya beliau yang sangat terkenal di kalangan para ilmuwan, yaitu buku Kitab Al-Jam’a Wal-Tafris bi Hisab Al-Hind yang merupakan buku tentang pengurangan dan pejumlahan sistem kalkulasi hindu.

Lalu ada buku Kitab Surah Al-Ard yang berisi tentang rekonstruksi planetarium. Ada pula buku Algebra yang berisi klasifikasi para sejarawan tentang dasar ilmu matematika yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Karyanya lainnya yang terkenal berjudul Al Kitab Al Mukhtasar fi Hisab Aljabr Wa’l-Muqabala ini menjadi buku yang menjadi rujukan oleh semua orang dalam bidang matematika khusunya aljabr.

Buku ini juga dikenal dengan judul The Book of Restoring and Balancing.

Selain handal dalam dunia aljabar, ternyata Al Khawarizmi ini juga memperkenalkan konsep sistem nomor dan menghasilkan cos, sin dan tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri,

Teorema segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga, segi empat dan lingkaran dalam geometri.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment